جریمه 7 هزار یورویی یاران شجاعی

تیم پانیونیوس دوباره با جریمه سنگین مالی به خاطر تخلف‌های هوادارانش مواجه شد.