درخواست جبهه مردمی برای گزارش تخلفات

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از تمام نیروهای این جبهه درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی آن را گزارش دهند.