دستگاه‌های نظارتی درباره تخلفات گسترده انتخاباتی فوراً اقدام کند

حجت الاسلام سالک گفت: وزارت کشور موظف است طبق ضوابط قانونی عمل کند و حق ندارد انتخاب کند که چه گزارش تخلفی قابل پیگیری است و چه گزارشی قابل پیگیری نیست.