رای‌گیری الکترونیکی در 9 هزار و 740 شعبه در حال انجام است

اطلاعیه شماره 10 هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور از رای‌گیری الکترونیکی در 9 هزار و 740 شعبه بدون هیچ مشکلی خبر داد.