زاکانی: مجریان و ناظران به تخلفات در انتخابات پایان دهند

نماینده مردم تهران در مجلس نهم تأکید کرد: تقلب گسترده قطعا امکان پذیر نیست اما اگر مانع رای دادن مردم در مناطق خاص شوند تخلفی تاثیرگذار در نتیجه خواهد بود.