قیمت گوشت شقه گوسفندی به 41 هزار تومان رسید

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به رصد بازار تا قبل از آغاز ماه رمضان گفت: قیمت هر کیلو گرم گوشت شقه گوسفندی در بازار مصرف تا 41 هزار تومان افزایش یافته است.