موناکو با پیروزی قهرمان زودهنگام شد

موناکو با یک پیروزی شیرین به انتظار 17 ساله خود پایان داد.