نوشاد عالمیان: جو سالن افتضاح بود

پینک‌پنگ باز تیم ملی ایران از جو حاکم بر سالن بازی‌های کشورهای اسلامی انتقاد کرد.