نیما عالمیان: حریف چینی- قطری‌ 80 پله از من بالاتر است

عضو تیم ملی تنیس روی میز ایران گفت: باید با پینگ پنگ باز چینی تیم قطر بازی کنم که در رنکینگ 80 پله از من بالاتر است.