پیش‌بینی مشارکت 4 میلیونی در تهران

سیدحسین هاشمی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم در تهران مشارکت 4 میلیونی داشته باشیم.